Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното от районния прокурор на Велико Търново дисциплинарно наказание на Валентина Годжова – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново. Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на прокурора.

За сведение е приета заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, с която е обърнато внимание на Христо Джонджоров – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, Териториално отделение - Тополовград.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на наказание на Румяна Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, като избра чрез жребий дисциплинарен състав: Стефан Петров – председател и докладчик, Георги Кузманов и Йордан Стоев.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Борислав Ковачки – административен ръководител на Районна прокуратура - Благоевград

Facebook logo
Бъдете с нас и във