Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Административно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, спря производството по дисциплинарно дело по описа на ВСС до приключване на производството по гражданско дело по описа на Софийски районен съд, с окончателен съдебен акт.

Дисциплинарно дело е образувано по предложение на административния ръководител на Районен съд – Пловдив за налагане на дисциплинарно наказание на Деян Вътов – съдия в Районен съд – Пловдив, за виновно неизпълнение на служебни задължения. Колегията съобрази, че приключването на съдебното производство в СРС е от значение за формиране на изводите относно релевантните факти и обстоятелства за дисциплинарната отговорност на магистрата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във