Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт образува дисциплинарни производства срещу Таня Маслинкова – съдия в Районен съд – Пловдив, и срещу Доротея Янкова – съдия в Районен съд – Елхово.

Дисциплинарното производство срещу съдия Маслинкова е образувано за нарушения по Кодекса на труда, във връзка с чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ, по предложение на Иван Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив. Чрез жребий е избран дисциплинарен състав – Олга Керелска – председател и докладчик, и членове Даниела Марчева и Боян Магдалинчев.

Дисциплинарното производство срещу съдия Янкова е образувано за дисциплинарни нарушения по ЗСВ,  по предложение от административния ръководител на Районен съд - Елхово Яна Ангелова. В избрания чрез жребий дисциплинарен състав са Драгомир Кояджиков – председател и докладчик, и членове Атанаска Дишева и Севдалин Мавров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във