Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас дисциплинарно наказание по Закона за съдебната власт - „забележка“ на Тодорка Костова - следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Бургас. Заповедта, ведно с решението на Колегията, ще бъдат приложени към кадровото дело на следователя.

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение по описа на ВКС, Трето наказателно отделение, което ще се приложи към кадровото дело на Румяна Желева – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич. Прие се за сведение и решение на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, което оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, шесто отделение, с което е отхвърлено оспорването по жалба на Сеслав Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил.

Решенията ще се приложат към кадровото дело на прокурора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във