Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство по направеното от Инспектората към ВСС предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Ваня Богоева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Колегията изпрати Акт за резултати от извършена проверка в Окръжен съд – Кюстендил, възложена със заповед на главния инспектор на ИВСС, на председателя на Окръжен съд – Кюстендил, на председателя на Апелативен съд – София, и на председателя на Върховния касационен съд, по компетентност. С решението се приема, че всички изказвания на членовете на ВСС се считат като мотиви и по него.

Обсъжданията и решението по предложението на ИВСС, са приети при самоотвод на Олга Керелска – член на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във