Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, дисциплинарно наказание по ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение от 20 (двадесет) на сто за срок от 1 (една) година“, за действие, довело до нарушаване на правилата, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Решението е взето при отвод на Гергана Мутафова и Йордан Стоев.

Колегията реши да прекрати производството по дисциплинарно дело № 7/2021 г. по описа на ВСС, в частта относно допуснатото от Момчил Георгиев - прокурор в СРП, бездействие поради обстоятелството, че за същото нарушение е било образувано дисциплинарното производство, което е прекратено, поради липса на допуснати дисциплинарни нарушения. Колегията прие, че прокурор Георгиев не е извършил дисциплинарно нарушение по смисъла на ЗСВ, изразяващо се в бездействие, поради което не му наложи дисциплинарно наказание.

Не се налага дисциплинарно наказание и на Мария Николова - прокурор в Специализираната прокуратура, по предложение, подадено от Министъра на правосъдието. Колегията счете, че твърденията на вносителя на предложението са необосновани, че с действията и бездействията си прокурор Николова е допуснала нарушение на правилата за професионална етика, регламентирани в КЕПБМ, което е довело до накърняване престижа на съдебната власт.

От събраните в хода на дисциплинарното производство доказателства е установено, че прокурор Николова не е осъществила дисциплинарно нарушение по смисъла на ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във