Параграф22 Daily

§22 Новини

Редовно заседание на Съвета за социално партньорство в МВР

Под ръководството на заместник-министър Стоян Темелакиев се проведе редовно заседание на Съвета за социално партньорство с представителите на синдикалните организации в МВР. В заседанието участва и заместник-министър Таня Райчева.

Дискутиран бе поставеният въпрос от САСМВР на проведената среща на 14 април 2022 г., касаещ служителите, които са упражнили правото си на пенсия и продължават да работят. По предложение на СФСМВР бе предоставена информация за предприети или обсъждани от ръководството на МВР мерки, свързани с икономическия статус на служителите – изменения на основни и допълнителни възнаграждения и социални осигуровки, както и за предприетите стъпки в изпълнение на решение по т. 3 от дневния ред на заседанието на Съвета за административната реформа от 3 май 2022 г.

Представителите на синдикалните организации във ведомството предложиха инициирането на изменение на Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., в частта регламентираща размера на дневните пари.

В заседанието на Съвета за социално партньорство участваха още директори и експерти от основните административни дирекции на министерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във