Параграф22 Daily

§22 Новини

688 кандидати се явиха на писмения изпит за младши прокурори

В сградата на Интер Експо Център бе проведен писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр.  № 03/29.01.2020 г. конкурс за заемане на 35 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури.

На писмения изпит се явиха 688 кандидати от 955 допуснати до участие в конкурса. В 9,00 часа, в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, на вниманието на кандидатите от двете зали, се изтеглиха казус от наказателно-правните науки и един тест по Право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит бяха спазени  предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-3930/09.07.2020 г., т. 3 на министъра на здравеопазването, във връзка със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г.. 

Кандидатите получили оценка от писмения изпит над 4,50 ще бъдат допуснати до устен изпит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във