Параграф22 Daily

§22 Новини

70% от убийствата на жени у нас се извършват от близки и сродници

Почти 35% от убийствата или опитите за убийства на жени в България се извърша от техните настоящи или бивши интимни партньори. 25% от други техни близки - брат, син, внук, друг близък човек, а още 35% - изобщо от познат. Едва 5% от престъпленията се извършват от напълно непознат човек.

Тези данни изнесе Диляна Ангелова, юрист в Българския хелзинкски комитет, след направено проучване на организацията за периода 2012 - 2014 г. г. по данни на 10 окръжни съдилища в страната. Ангелова коментира, че данните са стряскащи, тъй като показват системен проблем с домашното насилие в българското общество. При почти всички от случаите преди самото тежко престъпление има данни са осъществени системно физическо насилие или психически тормоз.

Сигналите обаче не са били отчетени, както и не съществуват мерки, които да може да се предприемат, за да се предотврати убийството.

Данните трябва основно да предизвикат законодателя да преосмисли бездействието си по отношение на законодателните мерки. Диляна Ангелова подчерта, че като цяло положението с правата на жените у нас остава записано на хартия, а българските власти забавят приемането и ратифицирането на документи от типа на рамката за превенция и инкриминиране на домашното насилие и съпружеското изнасилване на Съвета на Европа, Закона за равнопоставеност между половете, Националната програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение или наказание към Съвета на Европа излезе с открито и остро критично изявление за страната ни. За първи път държава членка на ЕС се критикува за изтезания и системно насилие в затворите. В България дори не се събират данни за нивото на домашно насилие, подчерта Диляна Ангелова, като допълни, че дори и на ниво управление и висши държавни длъжности страната ни бележи регрес, тъй като представителството на жените в последното народно събрание е най-ниското за последните 15 години.

В годишния доклад на БХК и презентацията му днес акцент беше поставен върху ситуацията с реформата в съдебната система, състоянието и условията в местата на задържани и правата на децата и деинституционализацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във