Параграф22 Daily

§22 Новини

72 дела за корупция са разследвани от прокуратурата във Велико Търново

72 досъдебни производства за корупционни престъпления са разследвали прокурорите през миналата година, като 11 от тях са новообразувани през миналата година, сочи докладът на Окръжна прокуратура. От всички дела 40 са приключени от разследващия орган, а 32 са останали за работа през тази година. Прокурорите са решили общо 38 досъдебни производства, от които 23 са прекратени, 5 са спрени и 10 са внесени в съда. Осъдено е 1 лице и няма оправдани с влязъл в сила съдебен акт. По 8 досъдебни производства за пране на пари са работили разследващите и прокуратурата в областта, като два случая са новообразувани. Общо 5 досъдебни производства са били решени от прокуратурата, като 3 са били спрени, а две са били прекратени.

Повечето от делата за пране на пари и за различни корупционни практики се водят на специален отчет. От Окръжна прокуратура във Велико Търново са наблюдавани 185 досъдебни производства, от които 11 са за различни корупционни престъпления, 2 за документни, данъчни и финансови измами, 1 от категорията на делата, водени срещу кметове, заместник-кметове и председатели на общински съвети, 1 едно за организирана престъпност, 1 за убийство с особен обществен интерес, 3 за злоупотреба с европейски фондове и 166 дела със значим обществен интерес. Предадените на съд лица по делата на специален надзор са общо 63, от които 1 по дело от категорията на тези, водени срещу кметове, заместник-кметове и председатели на общински съвети, 2 по дело за убийство с особен обществен интерес, 11 по дело за организирана престъпност и 49 по дела със значим обществен интерес, сочи Борба.

Осем са били делата срещу прокуратурата по Законаза отгооворността на държавата и общините за вреди. И от тях 4 са приключили с осъждане на държавното обвинение. През 2020 г. влезлите в сила съдебни решения срещу Прокуратурата на България по ЗОДОВ са били 7, по които трябва да изплати обезщетения общо в размер 66 025 лева, се казва още в отчетния доклад на ВТОП.

Прокурорите са изготвени общо 141 уведомления до Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, от които повечето са от ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА. За подобряване на тази дейност от м.г. окръжният прокурор Христо Христов е възложил на съдебен статистик всеки месец да проверява има ли привлечени лица по досъдебни производства, както и внесени обвинителни актове, които попадат в обхвата на ЗПКОНПИ, и уведомена ли е Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Ако това не е сторено, незабавно се уведомяват наблюдаващите прокурори.

„През изминалата година в структурата на ОД на МВР – В. Търново, реално са работили 55 разследващи полицаи. Всеки от тях е работил средно по 79 досъдебни производства”, коментира окръжният прокурор Христо Христов.

По думите му основните проблеми и недостатъци в наказателното правораздаване се дължат на бавност, недобро качество на провежданите процесуални действия и на изготвените въз основа на тях актове. Според него преодоляването им и повишаването на ефективността на наказателното производство изискват както законодателни промени, така също преосмисляне и промени в наказателната практика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във