Параграф22 Daily

§22 Новини

739 положиха писмен изпит за 29 длъжности „младши прокурор"

Проведе се писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс за заемане на 29 длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури. На писмения изпит се явиха 739 от допуснатите до участие в конкурса 975 кандидати. Те бяха разположени в свързаните помежду си зала 5 и зала 6 в сградата на Интер Експо Център. Пред тях - и в присъствието на членовете на конкурсната комисия, бяха изтеглени казус по наказателно-правни науки и тест по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не по-ниска от 4,50 на теста. При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит бяха спазени предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във