Параграф22 Daily

§22 Новини

82 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурс за назначаване в районните съдилища

82 кандидати са допуснати до устен изпит в конкурса за 7 длъжности „съдия“ в районните съдилища, който ще се проведе в периода 28 септември – 30 септември 2020 г. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Едновременно с резултатите са публикувани и решенията на казуса по гражданскоправни науки и казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека. Освен на интернет страницата на ВСС резултатите от писмения изпит са обявени на общодостъпно място в сградата на ВСС (централен вход).

Устният изпит ще се проведе по обявения график в сградата на Националния институт на правосъдието. Допуска се използване на нормативни актове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във