Параграф22 Daily

§22 Новини

Административен съд - Благоевград е сред най-натоварените в страната

Административен съд-Благоевград е сред първите пет най-големи по численост, а по официалната статистика на Висшия съдебен съвет - и най-натоварени административни съдилища в страната. Това отбеляза днес неговият председател Мария Тодорова при представянето на годишния отчет за дейността на съда в Благоевград през 2015 г. Сред присъстващите бяха представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, МВР, изпълнителната власт, академичните среди.

Данните за образуваните и свършени дела в Административен съд - Благоевград, за периода 2012 - 2015 г. затвърждават установената тенденция за натовареност на съда, посочи Тодорова. Същевременно са се подобрили редица показатели, свързани с бързината на съдебното производство и повишаване на качеството на съдебните актове. През 2015 г. са образувани 1653 дела, от които 940 първоинстанционни и 713 - касационни. Общо през годината са разгледани 1936 дела, от които 1160 първоинстанционни и 776 - касационни.

Значителният брой дела, които магистратите от благоевградския съд е следвало да разгледат, не се е отразил върху ефективността на правораздавателната дейност, отбеляза още неговият председател. В подкрепа на този извод Тодорова посочи факта, че свършените през 2015 г. дела са 84.4 процента от общия брой на стоящите за разглеждане. Оповестенните данни показват също, че процентът на свършените в тримесечен срок дела продължава да е висок, постигната е и максимална срочност при постановяване на съдебните актове, като се запазва тенденцията за приключването на всички съдебни актове в едномесечен срок.

Данните за броя на потвърдените и отменени актове по същество водят до извода, че се подобрява спрямо 2014 г. качеството на съдебните актове, като потвърдените от Върховния административен съд през 2015 г. са с над три процента повече в сравнение с предходната година, съобщи още Тодорова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във