Параграф22 Weekly

§22 Новини

Административен съд-Пазарджик уважи жалбата на 44 жители на града

Административният съд в Пазарджик отмени текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик. Те бяха обжалвани от 44 жители на Пазарджик. Отменен е член 34 а, в който се определя размера на таксите за паркиране на лек автомобил на общински паркинг и на места за кратковременен престой, а също чл. 59 и 81 от Наредбата.


В мотивите си съдът посочва, че Общинският съвет в Пазарджик е приел изменение на подзаконов нормативен акт, чиито текст не е публикуван на интернет страницата на съответната институция. Нарушението на изискването на чл. 26, ал. 2 от ЗНА съставлява самостоятелно основание за отмяна на акта като незаконосъобразен. Изискването на този законов текст е императивно, а от представените доказателства не може да се обоснове извод, че то е спазено. Ето защо съдът намира, че Наредбата в обжалваната й част е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.


Съдът присъжда на жалбоподателите направените разноски по делото в пълен размер. Общо за 44-та жители на Пазарджик те възлизат на 7 185 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във