Параграф22 Daily

§22 Новини

Административен съд - Пловдив отмени заповед за ограничаване достъпа до пречиствателна станция „Елените“

Административен съд - Пловдив се произнесе по административно дело, образувано по жалба на „ПСОВ Елените“ ЕООД, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка – ограничаване на достъпа до територията на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води „Елените“ („ПСОВ Елените“) в град Свети Влас, община Несебър, издадена от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.

Това съобщиха от съда. Жалбоподателят по делото моли да се отмени оспорваната заповед като незаконосъобразна и постановена в противоречие с целта на закона. Ответникът - директор на РИОСВ - Бургас, оспорва жалбата. Излага доводи за правилност и законосъобразност на приложената принудителна административна мярка. С постановеното решение, съдът отменя оспорваната заповед.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, включително и експертно заключение на вещо лице, съдът е стигнал до извод, че наложената принудителна административна мярка е неефективна и несъответна на целта на закона така, че да предотврати опасност от замърсяване или увреждане на околната среда или да се предотврати или преустанови конкретно административно нарушение. В мотивите си съдът сочи, че е налице вече замърсяване, има увреждане на околната среда, а нареденото ограничаване на достъпа до ПСОВ увеличава риска от допълнително замърсяване, а не го ограничава, поради което приема, че наложената мярката е незаконосъобразна.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във