Параграф22 Daily

§22 Новини

Административен съд - Шумен отхвърли нивомер на язовир "Тича"

Административният съд в Шумен обяви за нищожно повторното решение на Общинския съвет, с което се задължава кметът на Шумен да организира закупуването и монтирането на нивомер за язовир „Тича“,сочи радио Шумен.

Според магистратите, язовирът е с местоположение извън територията на община Шумен, поради което нито Общинският съвет, нито кметът на Шумен разполагат с териториална компетентност по приемането и изпълнението на такова решение. Освен това съдебният състав е посочил, че язовир „Тича“ е публична държавна собственост и съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите е предоставен за управление на „Напоителни системи“.

Компетентните органи по контрол и управление на водните обекти са министърът на околната среда и водите, директорът на съответната басейнова дирекция и за някои дейности – областните управители.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във