Параграф22 Daily

§22 Новини

Административната прокуратура иска от ВАС да отмени тарифата за винетките

Върховната административна прокуратура атакува в съда винетните такси. Тя е поискала Върховният административен съд (ВАС) да отмени цялата Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), установи проверка на „Лекс“. В момента цената на годишната винетка за автомобили е 97 лева, а на месечната – 30 лева. За ТИР-ове и автобуси цената на месечната винетка е от 80 до 174 лв., в зависимост от екологичния компонент.

Тази година най-голямата промяна при пътните такси беше, че електронната винетка замени хартиената, като към средата на септември приходите от електронните възлизаха на над 320 млн. лева. Самите винетни такси са регламентирани в Закона за пътищата, но цената за различните видове се определя именно в Тарифата за таксите на АПИ, за чиято отмяна настоява прокуратурата. От държавното обвинение са установили, че тарифата е издадена без мотиви, които би трябвало да са налице при внасянето на проекта за нея и да са публикувани на сайта на Министерския съвет, който я одобрява с постановление.

„Проектът е бил съгласуван с отделните министерства, в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. С това е спазено изискването на чл. 27 от ЗНА. Съгласуването и даването на становища не може да се приеме за реализиране на законовата възможност всички заинтересовани лица да се запознаят и изразят мнения по предоставения проект. Предложенията и становищата от министерствата не могат да се приемат като мотиви, тъй като не отговарят на изискванията, визирани в чл. 28, ал. 2 от ЗНА“, изтъква в протеста си до съда ВАП, имайки предвид, че към проекта е трябвало да има мотиви или доклад за: причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

ВАП посочва, че на практика не е изпълнено задължението по закон да се проведе обществена консултация с гражданите и юридическите лица (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). „Изброените задължения на съставителя на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране на принципите за обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, които се съдържат в нормата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА. Своевременното съобщаване на проекта на нормативен акт, както и на мотивите за изработването му, съответно доклад на вносителя е предназначено да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения на заинтересованите лица. Неизпълнението на всяко от последните задължения е процесуално нарушение“, посочва Върховната административна прокуратура. И допълва, че неспазването на закона е съществено, защото пряко рефлектира върху основни начала на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост.

Според ВАП в случая е допуснато нарушение и на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, според който проектите на нормативни актове, към които няма мотиви или доклад не се обсъждат от компетентния орган. С тези аргументи Върховната административна прокуратура иска съдът да отмени тарифата за всички такси, събирани от АПИ. Те са за най-различни  дейности – от пътна такса за транзит, през разрешение за поставяне на билбордове, до такса за откриване на крайпътна бензиностанция.

Тричленен състав на ВАС е допуснал протеста за разглеждане и е насрочил делото за 14 април 2020 г. Всеки, който е заинтересован от изхода му, може да се присъедини към него до началото на устните състезания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във