Параграф22 Daily

§22 Новини

Административното правораздаване у нас е най-бързото в ЕС

Административното правораздаване в България е на първо място в целия Европейски съюз по показателя бързина на разглеждане на административни дела, като изкачи още една позиция в сравнение с предходната година. Това показват официалните данни на ежегодното информационното табло за резултатите в областта на правосъдието за 2020 г. в държавите - членки на Европейския съюз.

Официално представените данни обхващат показателите функционалност, ефективност, бързина и независимост и показват, че българското административно правосъдие е поставено сред водещите правораздавателни системи в Европа. „Ясно си давам сметка, че зад тази безпрецедентна в нашата история международна оценка, стоят много труд, усилия, лишения и себеотдаване в работата, както от страна на съдиите, така и от страна на служителите“, се казва в благодарствено писмо на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков до съдиите и служителите.

За втора поредна година ВАС отчита повече свършени дела спрямо броя образувани дела. Общо 15 458 административни дела са били свършени във ВАС през миналата година, а образуваните са били 14 030. Отново се отчита намаление и при броя на висящите дела и в края на 2020 г. те са били общо 3509. За сравнение в края на 2019 г. техният брой е бил 3989.

Facebook logo
Бъдете с нас и във