Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокат бе осъден заради пледоария, окръжен съд всява страх сред защитниците

Окръжният съд в Русе е осъдил адвокат за пледоария, произнесена в защита на клиента му. Безпрецедентното решение е срещу адвокат Венцеслав Точков, който е признат за виновен за клевета, нанесена публично. Юристът е освободен от наказателна отговорност и му е наложена 1500 лв. глоба. Той е осъден и да плати 2000 лв. обезщетение и 781,30 лв. разноски по делото.

Този безпрецедентен случай - защитник да бъде осъден за пледоария пред съда накара Висшия адвокатски съвет да излезе с остра декларация. "Начинът, по който защитникът се изказва, е въпрос на представяне на неговата теза и по никакъв начин не може да съставлява престъпление чрез слово. Осъждане на адвокат поради изразената от него защитна теза е нарушение както на правата на адвоката, така и накърняване на правата и свободите на гражданите, чиято защита е основното задължение на всеки адвокат", заявява ВАдС в декларацията. И допълва: "Постановяване на присъда против адвокат за изразена негова защитна теза е в грубо противоречие с Конституцията на Република България и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Такава присъда е удар както против адвокатурата, така и против принципа за справедлив съдебен процес. Интересите на правосъдието налагат подобни съдебни грешки никога да не бъдат повтаряни, а допуснатата вече да бъде коригирана".

Решението на съда в Русе за адвокат Точков обаче не подлежи на обжалване, съобщава "Правен свят".

От мотивите към него става ясно, че думите на защитника, заради които е наказан са: "Подзащитният ми е близо осемдесетгодишен пенсионер, страдащ от тежка форма на диабет и с видно от представените по делото доказателства психични проблеми. Тежкото му здравословно и емоционално състояние е причинено основно от психическия тормоз, нанесен му през годините от частния тъжител." С тях Точков започнал пледоарията си по наказателно дело от частен характер в защита на клиент, който поел като служебен адвокат.

Именно цитираният в пледоарията на Точков частен тъжител след това завежда дело за клевета срещу адвоката. Русенският районен съд оправдава защитника, но втората инстанция не споделя разсъжденията ѝ. Ето как окръжните съдии Свилен Сирманов, Петър Балков и Трифон Славков разсъждават за казаното от адвоката в пледоарията му: "От граматическа гледна точка двете изречения, казани от подсъдимия Точков са прости и семантичното им тълкуване не предполага варианти. В първото, той изброил факти, свързани с личността на А. Х. (подзащитния на Точков – бел. ред.) - възраст, психично заболяване и страдание от тежка форма на диабет. С второто изречение, подсъдимият Точков поставил възникването на тези заболявания в причинна връзка с действията на тъжителя. Неговите действия са окачествени като траен "психически тормоз", който според защитника представлявал основната причина за тежкото здравословно и емоционално състояние на А. Х. Няма спор между страните, че никакви доказателства за съществуването на такава причинно-следствена връзка не са събрани. Нещо повече, заболяванията на А. Х. са характерни за преклонната му възраст и датират далеч преди първата му среща с тъжителя преди четири години."

След това в мотивите за осъждането на адвоката се сочи: "Според теорията, изпълнителното деяние на престъплението по чл.147 ал.1 пр.1 от НК, се състои в разгласяване на неистинско позорно обстоятелство. От своя страна позорните обстоятелства са прояви, недостойни от гледна точка на общоприетите морални норми. В случая разгласяването в публично съдебно заседание е безспорно, а причиняването на две тежки заболявания на човек, намиращ се в преклонна възраст, трудно може да бъде окачествено като морално... Подсъдимият Точков е пълнолетен, физически и психически здрав. Няма данни да страда от някакви заболявания. Нещо повече, той е професионален юрист и в ка­чеството на адвокат, се занимава с разглеждането на наказателни дела. Не може да има съмнение, че в хода на продължителното си участие в раз­глеждането на (сочи се делото срещу подзащитния на Точков А.Х. – бел. ред) му станало из­вестно, че липсват каквито и да било доказателства за психически тормоз, упражнен от тъжителя Б.С. и още по-малко за причинната му връзка, със заболяванията, от които страда А. Х.. Следователно, в защитната си реч той най-малкото допускал, че твърдението му, че тъжителят тормозел А. Х. и с това му причинил увреждане на здравето може да бъде невярно."

Информацията за осъждането на Точков идва дни след като президентът на Международния адвокатски съюз Мигел Лоинас изрази възмущението си от практиката у нас съдът, пред който пледира защитникът, да може да му налага глоба за нарушаване на реда в залата наравно с останалите страни в процеса.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във