Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокат Кривачка внася днес във ВАС касационната жалба по казуса с кмета на Благоевград Румен Томов

„Решението на Адиминистративен съд – Благоевград по казуса с кмета на Благоевград Румен Томов беше получено от мен на 28 януари в качеството ми на адвокат. Поради този факт срокът за подаване на жалбата до Върховния административен съд, който е седемдневен, изтича във вторник – 4 февруари. В момента подготвям жалбата, която днес ще бъде внесена в съда“, каза за Радио Благоевград адвокат Милана Кривачка, която представлява кмета Румен Томов.

Припомняме, че съгласно решение на Административен съд – Благоевград, с което се отменя решение на Общинската избирателна комисия – Благоевград, кметът Румен Томов трябва да напусне поста си, тъй като не е изпълнил нито едно от трите изисквания в материалния закон. В едномесечен срок от обявяването на изборния резултат, в качеството си на кмет, не е предприел действия по прекратяване на търговската си дейност чрез заличаване на ЕТ и не е уведомил писмено за това както Председателя на ОбС – Благоевград, така и ОИК – Благоевград в указания срок: до 4 декември 2019 г. Неизпълнението на което и да е от трите изисквания води до предсрочно прекратяване на пълномощията.

По думите на адвокат Кривачка, касационната жалба във Върховния административен съд се внася чрез Административен съд – Благоевград, който окомплектова преписката и я изпраща във Върховния административен съд. След като Върховния административен съд образува делото, то трябва да бъде разгледано в 14-дневен срок. Този срок обаче е инструктивен, т.е. ако има забавяне, това няма да бъде нарушение и няма да се отрази върху правилността на решението на съда.

„Смятам, че решението на Административен съд – Благоевград е недопустимо и неправилно, поради което трябва да бъде отменено на три различни основания. Като в зависимост от това, кое от тези три основания Върховния административен съд ще приеме за основателно, правните последици са различни“, допълни адвокат Кривачка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във