Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокати излязоха с „Декларация за промяна“ и обявиха, че ВАдС вече не ги представлява

„Декларация за промяна“, към която да се присъедини всеки адвокат, огласиха група адвокати. С нея те обявяват, че председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и целият съвет не ги представляват пред българския народ. И настояват въпросът за мястото и ролята на адвокатурата да бъде поставен на всенародно обществено обсъждане под патронажа на Народното събрание. Те са учредили инициативен комитет, чиито координатори са председателят на пловдивската колегия Иван Демерджиев и колегите му от София Явор Димитров и от Смолян Елена Даскалова-Радева.

В декларацията се заявява, че тя идва, тъй като „дългогодишните усилия да накараме съществуващото статукво във Висшия адвокатски съвет да работи така, че българската адвокатура като професионална общност да бъде на висотата на потребностите на крехкото ни гражданско общество не дават резултат и когато това статукво не зачита волята на върховния орган на адвокатурата“.„Моментът е много подходящ ВАдС да даде пример на другите, чиито оставки са поискани, да прояви достойнство, да се оттегли и да даде възможност на адвокатурата да излъчи представители, които се вслушват в гласа на адвокатите“, заяви пред „Лекс“ адвокат Демерджиев. И допълни: „Нашата надежда беше, че, въпреки че не се оттеглиха след Общото събрание на адвокатите от страната, членовете на ВАдС по някакъв начин ще се вслушат в него, но те показаха високомерие и нежелание да се съобразят с гласа на адвокатите. Нашите действия са законосъобразна последица на това. Идеята за тях не е узряла сега. Те щяха да дойдат още през март, но настъпи кризата с коронавируса“.

„Единството на българската адвокатура е в състояние да донесе така нужните гаранции за демократична и правова държава“, изтъкват авторите на декларацията. Но според тях, то не може да бъде осигурено от този ВАдС, цитира Лекс.

„Убедени сме, че когато една практика на управление стане не само неадекватна, но и разрушителна за осъществяване на конституционните ни функции, накърнява нашето професионално и човешко достойнство и ни маргинализира в очите на българското общество, наше естествено право е да я променим и след широко, всенародно обсъждане да създадем ново управление, полагайки неговите основи върху конституционните принципи за една нова, една нужна на обществото адвокатура. Адвокатура, обединяваща свободни, независими, самоуправляващи се адвокати, нужни на своите клиенти и изпълващи с уважение и респект съдебните зали и коридорите на властта!“, се заявява в декларацията.

Авторите ѝ посочват, че българските адвокати винаги са се стремили да търсят баланса на интересите и благоразумието в действията си и съзнават, че една форма и практика на управление, упражнявана от различните ръководства на адвокатурата през последните 30 години, не е редно да бъде променяна заради незначителни, краткотрайни или конюнктурни причини. „Опитът ни досега показва, че бяхме търпеливи и търсихме компромиси с различните ръководства, като някак си привикнахме на проявите на пренебрежение и унижение, дали защото се страхувахме за клиентите си или се бояхме да нарушим личния си комфорт“, заявяват адвокатите.

И изреждат серия от причини за решението си:


 • Липса на позиция и защита при изявления на лица от изпълнителната, съдебната власт и средствата за масово осведомяване, внушаващи или направо представящи българския адвокат като посредник в корупционния процес,  човек без ценности, готов да служи за постигане целите на клиента, независимо с какви средства;

 • Липсата на реакция при все по-честите нарушения от страна на изпълнителната и съдебна власт на конституционните ни права като адвокати и правата на клиентите ни;

 • Неизпълнението на редица решения на Общото събрание на адвокатите в страната за изготвянето и внасянето на нов Закон за адвокатурата, съобразен с обществените потребности;

 • Пълното мълчание във връзка с преустановяване работата на съдилищата и изключването на 13 800 адвокати от мерките на Правителството по подпомагане на бизнеса и работещите в условията на пандемията от COVID-19;

 • Непрозрачната среща на председателя на Висшия адвокатски съвет с премиера, след което нищо видимо не се случи – както за обществото, така и за всеки български адвокат;

 • Искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни разпоредби от Закона за хазарта без видима връзка с професията и то в момент на обявено извънредно положение;

 • Липсата на прозрачност, яснота и обосновка при взимане на решения, касаещи всички адвокати в страната;

 • Липсата на адекватни действия по оптимизиране на дейността на Единния портал за електронно правосъдие и активното участие на адвокатите в качеството им на основни активни ползватели на портала;

 • Липсата за законов механизъм за контрол върху решенията на ВАдвС;

 • Неизпълнение на решения от национални форуми на адвокатурата;

 • Унизителната отмяна на текстове от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съчетани със забавените и ненавременни решения в тази насока;

 • И накрая, вместо да се вслуша в благоразумните и конструктивни искания на цели адвокатски колегии от страната, това ръководство започна дисциплинарни репресии срещу председателите на тези колегии. А там, където в съответните колегии бяха избрани от общите събрания на адвокатите председатели и органи на управление, неодобрени от това управление, тези избори бяха отменени на безпринципна основа!

„Нашето търпение е напълно изчерпано!“, заявяват подписалите декларацията и посочват, че всичко изброено „говори за замисъл и действия в една последователност с цел осуетяване на формулирането на общи интереси“.

„Наш конституционен дълг е да се противопоставим на това управление на адвокатурата“, пишат адвокатите и призовават НС да проведе всенародно обсъждане за адвокатурата, а след това да приеме нов закон за професията, който да стъпва на това, че тя е единна, независима, децентрализирана, действа като коректив на порочните практики в съда, прокуратурата, изпълнителната и законодателна власт и е с прозрачно и достъпно за всеки български адвокат управление.

А след приемането на този нов Закон за адвокатурата да бъдат проведени нови избори за ръководни органи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във