Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокатите с декларация, че познават мерките срещу прането на пари

Тази година всички 13 850 адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва от промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), предложени от премиера Бойко Борисов пише Lex.bg. С тях се оправя едно недомислие в правилника (чл. 64), в който в момента е записано, че такива декларации подават само членовете на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). Сега това задължение е предвидено за всички „членове на адвокатските колегии“.

Кога трябва да бъде изпълнено то зависи от това кога ВАдС ще приеме вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. Досега съветът не можеше да го направи, тъй като се чакаше ДАНС да изготви т. нар. Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. От създаването ѝ започва да тече шестмесечен срок за изготвянето на вътрешните правила. На 9 януари 2020 г. ДАНС пусна специално съобщение, че националната оценка на риска вече е готова и този срок започва да тече. Така ВАдС ще трябва да напише вътрешни правила срещу прането на пари за цялата адвокатура най-късно до 9 юли 2020 г. Те ще са задължителни за всички адвокати и те ще са длъжни да ги прилагат. Затова Висшият адвокатски съвет е задължен да ги публикува на сайта си в 7-дневен срок от приемането им.

Именно от датата на публикуването им от ВАдС ще започне да тече 14-дневен срок, в който всички адвокати от цялата страна трябва да ги прочетат и да подадат декларации, че са се запознали с тях.

С промените в ППЗМИП изрично е регламентирано, че те се представят „на адвокатските съвети“, т.е. всеки ще ги подава в колегията, в която е вписан. Така в Кърджали, която е най-малката колегия у нас, декларации ще трябва да подадат 76 адвокати, във Варна – 1125, в Пловдив – 1254, а в София – 6097.

ДАНС още миналата година публикува образец на декларацията, но след приемането на предложените сега промени в ППЗМИП той ще трябва да бъде оправен. Първо, за да се премахне недомислието, че декларацията се подава от членове на ВАдС и второ – заради отпадналото изискване ДАНС да одобрява вътрешните правила на отделните гилдии.След приемането на вътрешните правила всеки, който се е вписал като адвокат, ще има 14 дни, за да обяви пред колегията си, че се е запознал с тях.

Задължението за подаване на декларации за познаване на вътрешните правила на професията срещу прането на пари имат и нотариусите, частните съдебни изпълнители и експерт-счетоводителите. За разлика от адвокатите обаче представителите на трите професии ще подават декларации централизирано съответно до двете камари и до Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Четирите гилдии са задължени всяка година до 31 януари да дават на ДАНС актуална информация за членовете си.

До варианта, при който Висшият адвокатски съвет изготвя единни правила за всички адвокати, а не всеки по отделно да създава такива и да ги изпраща в ДАНС, както първоначално беше предвидено в закона, се стигна миналата година след разговори на адвокатурата със спецагенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във