Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокатите ще могат да учредяват еднолично адвокатско дружество

В Народно събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Предложеният законопроект предвижда за пръв път уредба на еднолично адвокатско дружество, с което ще се даде възможност доходите на самостоятелно практикуващите адвокати да бъдат облагани по реда на ЗКПО и да бъда признавани всички реално извършени разходи за дейността им, без съществуващите ограничения за нормативно признати разходи по ЗДДФЛ.

Наред с това законопроектът предвижда и отпадане ограничението пред адвокатите да бъдат управители и изпълнителни директори на търговски дружества, което е в съответствие със съвременните тенденции относно упражняване на адвокатската професия в европейските страни.

Адвокатите се надяват краткото време, оставащо до края на мандата на 44-тото Народно събрание, да бъде разгледан и приет предложеният от Висшия адвокатски съвет законопроект, който да облекчи условията за упражняване на адвокатска професия от всички защитници на народа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във