Параграф22 Daily

§22 Новини

Адвокатурата поиска от КС да обяви промените в Закона за хазарта за противоконституционни

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) отправи искане до Конституционния съд (КС) да установи противоконституционност на последните промени в Закона за хазарта, с които на практика лотарийните игри бяха обявени за държавен монопол.

Адвокатурата оспорва новите разпоредби, с които беше въведена забрана друг освен Българският спортен тотализатор да организира лотарийни игри, съобщава "Лекс".

Става въпрос за чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта (Лиценз за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, може да бъде издаден само на държавата), както и на на §9и §10 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, които, според ВАдС, противоречат на чл. 4, ал. 1,чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 18, ал. 4 и чл. 19 ал. 1 - 3 от Конституцията.

ВАдС излага серия от аргументи защо промените в Закона за хазарта са противоконституционни. Един от аргументите е, че в Конституцията ясно е разписано в кои сфери на обществените отношения може да бъде установен държавен монопол - железопътен транспорт, национални пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производство на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества. „Нито хазартната дейност, нито части от нея са посочени в конституционната разпоредба", посочват от адвокатурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във