Параграф22 Daily

§22 Новини

Агенция „Митници“ и УНСС с нов рамков договор за сътрудничество

Днес директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев и ректорът на Университет за национално и световно стопанство  проф. д-р Димитър Димитров подписаха рамков договор за сътрудничество. Двете институции имат 30-годишна традиция на ползотворни взаимоотношения и съвместна работа на Националния учебен център на Агенция „Митници“ и  Института за следдипломна квалификация на УНСС. Рамковият договор се сключва за период от 3 години и обхваща взаимодействието между институциите в няколко основни направления като: обучения за повишаване на професионалната квалификация на митническите служители; участие на експерти от Агенция „Митници“ в обучението на студенти в УНСС чрез публични лекции, конференции, презентации; както и включване на студентите в стажантски и други инициативи на митническата администрация.  Двете страни ще обменят и публикации по важни научни и учебни теми.

По време на срещата си проф. Димитров и директорът Павел Тонев оцениха изключително високо съвместните инициативи.

Над 400 служители са преминали през специализацията „Международни икономически отношения и митническа политика“, а през тази година предстои да се дипломира и първият випуск от новата специалност за повишаване на квалификацията на митническите служители – „Правно регулиране и митнически контрол“, заяви директорът на Агенция „Митници“.

На свой ред проф. Димитров подчерта, че за университетът подобно сътрудничество е важно, тъй като е от полза за обучението на студентите. Той акцентира върху високата експертиза на преподавателския състав и подчерта, че УНСС непрестанно развиват своите програми така, че да отговарят на новите предизвикателства пред бизнеса и институциите.

През настоящата година се навършват 30 години от подписването на първото споразумение за сътрудничество между Агенция „Митници“ и УНСС през 1992 година.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във