Параграф22 Daily

§22 Новини

Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни

Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни, сочи проверка на Сметната палата. Агенцията по вписванията предоставя незаверени преписи на актове на всяко лице, което ги поиска, без заличаване на личните данни, съдържащи се в тях, е установила проверката на Сметната палата. Изводът е, че  по този начин личните данни на повече от едно лице в актовете - за имотно състояние, имена, ЕГН, съпружески и родствени взаимоотношения, подписи и др., могат да станат обект на злоупотреба и да се нарушат правата на субектите на тези данни.

Също така все още не е създаден имотен регистър с кадастралните карти съгласно закона, установяват от Сметната палата.

Според одиторите съществен проблем е, че службите по вписванията са част от структурата на Агенцията, а съдиите по вписванията са на подчинение на председателя на съответния районен съд. Това ограничава възможността ефективно да се организира и контролира работата по създаването, воденето и архивирането на имотния регистър.

Осигуряването на връзка с платформата за автоматизиран обмен на данни между търговските регистри на страните-членки е друг сериозен проблем, който дори може да доведе до дело от страна на Брюксел в Съда на Европейския съюз, посочват още от палатата.

Тя е оправила препоръки към министъра на правосъдието и ръководителя на Агенцията по вписванията, които трябва да бъдат изпълнени в срок от една година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във