Параграф22 Daily

§22 Новини

Айтоския кмет Васил Едрев наредил обществени поръчки за 1 млн. лева на близки фирми

Одит на Сметната палата констатира сериозни нарушения в управлението на Община Айтос в периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г. Докладът беше качен в официалния сайт на ведомството в понеделник. Мониторингът на управлението на публичните финанси и общинска собственост е установил, че в Айтос действат порочни практики, свързани с обществените поръчки, определянето на местните данъци и такси, както и продажбата на общинско имущество.

Така например, при пет от шест проверени обществени поръчки по ЗОП (Закона за обществени поръчки, б.а.) са открити сериозни пороци, облагодетелствали спечелилите участници, пише "Флагман". Одиторите са установили, че действа неясна методика за оценка на офертите, част от избраните изпълнители са сключвали договори, без да предоставят всички необходими документи, ограничавани са лица и фирми да участват в процедурите, на други пък не била връщана гаранцията за участие. Последното е стара практика на администрациите, които по този начин искат да откажат фирми и консорциуми да участват в техни процедури.

Сред обществените поръчки са проектирането на парка „Славеева река“, техническият проект за уличните настилки в село Пещерско, както и ремонтът на Айтос-Карагеоргиево-Тополица. В тази поръчка общината е поставила необосновано високи изисквания, очевидно, за да ограничи участието на нежелани фирми. Неслучайно участва само една фирма – шуменската „Инвестиционно проектиране“ ЕООД. Не е ясна и методиката за формиране на оценката за техническото задание, поръчката се е провела на тъмно без администрацията да оповести публично кога ще отвори ценовите предложения. Оказва се, че документите на спечелилия участник не са комплектовани и ако се е спазвала буквата на закона, той е трябвало да бъде отстранен. Вместо това фирмата е получила 148 700 лева от Община Айтос за проектирането на парка и улиците.

Друга от по-големите обществени поръчки, където са констатирани нарушения, е тази за доставка на храни за детските градини. Поръчката е на три лота и е спечелена от бургаската „Фиоре“ ЕООД, обичаен участник в подобни процедури, която е получила 44 хил.лв. за доставката на плодове и зеленчуци, айтоската „Петров ЕВГ“ ЕООД - 44,869 лева за месо и месни продукти. Същата фирма е получила 55 хил.лв. за доставка на мляко. Тук отново действа практиката да се поставят изисквания, несъразмерни с обекта на процедурата, което поражда съмнения, че прагът се поставя, за да се отстранят част от неудобните участниците. Комисията, разглеждаща офертите, е пропуснала и съществена подробност – че една от фирмите, не се уточнява коя, но най-вероятно става въпрос за дружество, спечелило поръчката в един от лотовете, не е предоставило пълен комплект от документите.

Нарушения има и в процедурата за превоз на фирма, която да превозва учениците до училищата им. Тук възложителят – Община Айтос, първо е намалил изискуемите критерии, неизисквайки застраховки на автобусите и пътниците, и второ - поставил изискване участниците да имат собствени автобуси и база на територията на Айтос. Разбира се, грешката е случайна, съвпадението – също. И съвсем случайно на тези условия е отговаряла единствено местната фирма „Айтос Автотранспорт“ ЕООД, която вози учениците за 1,15 на км пробег, без ДДС.

Нарушения има и в конкурса за избор на изпълнител за снегопочистването на Айтос. Практиките са почти същите - неясни критерии, облагодетелствали победителите.

Одиторите са установили, че в Община Айтос действа и неясна практика за определяне на местните данъци и такси. Пример е таксата за прехвърляне на имот – 3 % от стойността му. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинските такси трябва да съответстват на размера на направените разходи. В този случай не е ясно как точно е определен този праг от 3 %. Според одиторите това ощетявало гражданите на Община Айтос, които плащали неправомерно високи такси. Сходен проблем има и с още няколко общински налога.

В одита си Сметната палата дава десетки препоръки и на общинска администрация, и на Общинския съвет в Айтос. Не е изключено част от доклада да отиде в прокуратурата, която да разследва какви са връзките на айтоския кмет Васил Едрев със споменатите фирми и случайно ли са допуснати нарушенията

Facebook logo
Бъдете с нас и във