Параграф22 Daily

§22 Новини

Акцизът за метанът може да скачи шест пъти

Акцизът за природния газ, използван като моторно гориво, ще скочи шест пъти, ако се приемат предложените от правителството промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), приети на днешното заседание.Тогава ще се плаща за акциз 5,10 лева за 1 гигаджаул, вместо сегашните 0,85 лева.


Увеличен ще бъде и акцизът за природния газ, използван като гориво за отопление - от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул и за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг.


В съобщението на прес службата на Министерския съвет се казва, че правителството е одобрило законопроект за изменение и допълнение на ЗАДС и предлага на Народното събрание да го приеме. Предложенията са свързани с поетите ангажименти от нашата страна с Договора за присъединяване към ЕС относно повишаване на акцизните ставки за достигане на минималните нива на Общността.


България е изпратила до Европейската комисия нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, използван като моторно гориво, в размер на 0,85 лв. за 1 гигаджаул за период от шест години, считано от 01.01.2014 г. Очаква се произнасяне от Европейската комисия по изпратената нотификация за съвместимостта с правилата в областта на държавните помощи. Поради това в законопроекта е предвидено, в случай на одобрение от ЕК, до изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ, приложимата акцизна ставка за природен газ да бъде 0,85 лв. за 1 гигаджаул.


Същевременно в изпълнението на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса е предвидена промяна по отношение на намаляването на сроковете за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия. Предвижда се, когато предоставените документи отговарят на изискванията на Закона и предоставената информация е достатъчна, митническите органи да издават разрешението в 14-дневен срок от постъпване на искането, а не както досега - в едномесечен срок.


Със законопроекта се прилага и одобрената от ЕК схема за държавна помощ намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво. Схемата е разрешена от ЕК през декември 2011 г. и е в сила до 31.12.2013 г., но не е приведена в действие досега. Затова Министерството на земеделието и храните е изпратило искане до ЕК за удължаване срока на действие на схемата до 31.12.2014 г. Мярката има за цел създаване на облекчени условия за използваното от земеделските производители гориво при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол, посредством ваучери за гориво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във