Параграф22 Daily

§22 Новини

АКФ: Без да провери фактите, ВАП отказва да разследва внос на дефектни китайски маски през 2020 г.

Върховна административна прокуратура (ВАП) е прекратила образуваната по сигнал на Антикорупционния фонд (АКФ) преписка за вноса на китайски маски с компрометирано качество на стойност 1,6 млн. евро, внесени от Министерството на здравеопазването (МЗ) през 2020 г., без да извърши проверка на фактите. От решението на ВАП става ясно, че след получаването на сигнала, прокуратурата единствено е предложила на здравния министър да осъществи законовите си задължения по опазване здравето и живота на гражданите. В отговор министърът е заявил, че е извършил имено това, което според ВАП е достатъчно основание преписката да бъде прекратена.

Казусът с дефектните китайски маски, произведени от фирма RYZUR, става публичен след серия журналистически материали през 2020 г. От материалите става ясно, че маските не предоставят необходима защита срещу Covid-19, а доставките им са спрени в Канада, Нидерландия и Испания. Въпреки тази публично налична информация, в края на месец март 2020 г. министърът на здравеопазването сключва два договора с Китай за доставка на близо 3 млн. защитни маски RYZUR и 50 респираторни апарата на обща стойност 4,6 млн. евро.

През септември 2020 г. Антикорупционният фонд публикува разследването си „Маската невъзможна“, в което разкри, че МЗ е взело решението да внесе именно маските, произведени от фирма RYZUR, обосновавайки се с тест за надеждност в не-акредитирана лаборатория на една, единствена маска, която дори не е от същия тип като внесените по договора с китайската държава. Впоследствие маските RYZUR с компрометирано качество са раздадени на българските медици и здравни работници на първа линия. Разследването стъпва на информация от документи, предоставени на АКФ от самото министерство.

АКФ сигнализира прокуратурата за вероятни нарушения на закона във връзка с изложените факти. В отговор на получения сигнал Върховна административна прокуратура съобщава, че е сезирала министъра на здравеопазването за необходимостта да „се предприемат всички мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите в условията на извънредна епидемична обстановка“. „В решението на ВАП липсва информация да са отправени въпроси, да е изискана документация или други действия, конкретно насочени към отговор на поставените в сигнала ни проблеми,“ коментира София Желева от правната програма на АКФ.

В отговор на сезирането от страна на прокуратурата, Министерство на здравеопазването заявява, че „осъществява стриктен контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите, включително и на българските медици, особено в условията на извънредна епидемична обстановка“. Това твърдение на министъра се оказва достатъчно основание за прекратяване на образуваната преписка, без осъществяване на никаква ефективна проверка: „Имайки предвид изложеното от министъра на здравеопазването може да се направи извод, че НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ВАП е уважено, поради което преписката във ВАП е прекратена“.

ВАП не е взела предвид подробната документация (издадена от самото министерство), приложена към сигнала на АКФ, която категорично доказва, че на поръчаните и раздадени медицински маски не са извършвани никакви тестове за качество, въпреки, множеството медийни и научни публикации за компрометирани качествени характеристики. „Антикорупционният фонд категорично протестира срещу решението на ВАП за прекратяване на преписката. Смятаме, че изложените в резолюцията мотиви по никакъв начин не адресират хипотезите за възможни нарушения, които излагаме в сигнала ни. Дали българските медици са получили адекватна защита, за да се справят със задълженията си, е въпрос от изключителна обществена важност и призоваваме институциите за истински задълбочена проверка“ заяви Бойко Станкушев, директор на АКФ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във