Параграф22 Daily

§22 Новини

Актуализираха разпределението на разходите по параграф „Основен ремонт и дълготрайни материални активи“

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди актуализирано поименно разпределение на разходите по параграф „Основен ремонт и дълготрайни материални активи“ на органите на съдебната власт за 2019 г.

Общият размер на годишната задача за 2019 г. е в размер на 17 321 279 лв. Включени са нови разходи за изпълнение на аксесорни договори /упражняване на строителен надзор и извършване на инвеститорски контрол/, както и разходи за такси към експлоатационни дружества и други, необходими за изпълнение на обектите от инвестиционната програма. Включените разходи са за сметка на заложените средства в „Неразпределен резерв за проектиране и основен ремонт на сгради“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във