Параграф22 Daily

§22 Новини

Апелативен съд – Варна: Получателят на дарения от чужбина дължи данък върху тях

Подсъдима, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери, бе осъдена на 2 години лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено с 4 години и 6 месеца. Апелативен съд – Варна измени присъда на Окръжния съд в Силистра в частта, с която е бил определен първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

Силвия Д. е призната за виновна в това, че между 2010 и 2019 г. не е платила  4 814,56 лв. данък след като получила 209 дарения от чужбина на стойност над 96 807лв. Подсъдимата бе осъдена и да заплати на Община Кайнарджа сумата от 4814,56лв., ведно със законната лихва, представляваща причинена вреда от престъплението. Производството по делото и пред настоящата инстанция се проведе задочно, тъй като жената е напуснала страната след привличането й към наказателна отговорност. Съставът на Апелативен съд – Варна също предприе действия по установяване на местонахождението на подсъдимата – чрез органите на МВР и на Министерството на правосъдието.

Наредители на паричните преводи били различни мъже, предимно от Турция, но и от Германия, Испания, Швейцария и Кипър. Средствата били превеждани за пътуване и издръжка. Получателката теглела парите от офиси на банки и дружества за международни парични преводи. Не е декларирала получаването им в НАП. Не е подавала декларации и за получени дарения, съобразно изискванията на Закона за местните данъци и такси. Неизпълнението на тези задължения е довело до избягване на установяване на данъчно задължение и неговото плащане.

Според закона, получилите безвъзмездно имущество са задължени да подадат декларация за облагането му с данък и да заплатят дължимия налог в общината по постоянен адрес. За нито една от получените суми подсъдимата не е подала декларация и не е платила данък. Затова съдът прецени, че с бездействието си е осъществила престъпление. Апелативният съд не прие за основателно възражението, че незнанието на задължение за деклариране изключва умисъл. Незнанието на закона не извинява незнаещия – този основополагащ принцип в правото, припомня съдебното решение.

Съдебният състав реши, че за поправянето на подсъдимата не е необходимо тя да търпи ефективно „лишаване от свобода“. Изолирането й от обществото и от двете й деца не би довело до изисквания от закона превъзпитателен ефект. В определения изпитателен срок подсъдимата следва да се въздържа от престъпно поведение и да се коригира към спазване на правилата.

Решението на Апелативен съд – Варна, с което бе постановено условно наказание на подсъдимата за неплащане на данъци Силвия Д., подлежи на обжалване пред ВКС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във