Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Русе потвърди сключеното между „Монтюпе“ ЕООД и РИОСВ споразумение и прекрати делото

С Определение от днес, Административен съд – Русе прекрати съдебното производство, образувано по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу заповед на директора на РИОСВ – Русе. С процесната заповед бе спряна експлоатацията на част от инсталацията за каруселно леене на алуминий в „Монтюпе“ чрез пломбиране на каруселните устройства 7 и 8 в производствено хале № 3.

С протоколно определение от 31.10.2019 г., съдът спря производството по делото, след заявеното от страните намерение да бъде сключено споразумение, с което спорът да бъде окончателно решен като най-добър консенсусен вариант в полза на обществото и за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух.

В края на април 2020 г. жалбоподателят депозира в съда споразумение между страните, в което се акцентира върху започналата реализация на мащабна инвестиционна програма от „Монтюпе”, която предвижда изграждане на пречиствателни инсталации и в хале № 3.

В открито съдебно заседание и след изразено положително становище от представителя на Окръжна прокуратура - Русе днес, 28.05.2020 г., споразумението бе подписано от страните (чл.178 от АПК).

След преценка на съдържанието на документа съдът установи, че са разрешени спорните въпроси в настоящото производство, споразумението не противоречи на закона и в него ясно са описани поетите конкретни задължения на страните в интерес на живота и здравето на гражданите на Русе. С тези съображения съдът намира, че са налице основания за обезсилването на заповедта на Директора на РИОСВ – Русе и прекратяването на производството.

Потвърденото споразумение има последиците на влязло в сила съдебно решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във