Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Русе възобновява съдебното производство по дело срещу решение на ОИК – Две Могили

Административен съд – Русе възобновява производството по делото, образувано по жалба на общинския съветник от СДС Бисер Йончев срещу решение на ОИК – Две Могили, с което е направен отказ да бъдат прекратени предсрочно пълномощията на обявения за избран за кмет на кметство Бъзовец Лъчезар Минев.

Жалбоподателят оспори решението като неправилно, незаконосъобразно, издадено в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. С протоколно определение от 05.05.2020 г. съдът спря производството по настоящото дело до приключването на конституционно дело № 5/2020 г. с влязъл в сила съдебен акт.

В края на миналата седмица Конституционният съд се произнесе с решение по казуса като отхвърли искането на тричленен състав на ВАС и 63-ма народни представители за установяване на противоконституционност на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА (В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия).

В тази връзка съдът приема, че са налице основания за възобновяване на административното дело и предвид кратките процесуални срокове, посочени в Изборния кодекс, насрочи открито съдебно заседание за понеделник 5 октомври 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във