Параграф22 Daily

§22 Новини

АС - Видин уважи 7 от жалбите срещу отчуждаване на имоти по пътя Видин - Ботевград и е увеличил паричните обезщетения

Всичките 20 дела, образувани по жалби подадени срещу решение на Министерския съвет за отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждане на Обект „Модернизация на участък от главен път I-1/ (Е-79) Видин - Ботевград в Административен съд - Видин, са решени. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Анализът на обобщената информация по делата показва, че по 11 от производствата магистратите са отхвърлили жалбите срещу размерите на определените обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях. По 6 от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землището на с. Ивановци, обл. Видин и по 1 дело касаещо земеделски имот, находящ се в землището на Видин, съдът е изменил решението на правителството като е уважил частично жалбите и е увеличил размерите на паричните обезщетения за претендираните имоти.

При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насаждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители.

Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените по молби на жалбоподателите 2 дела, определенията на които подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седем дневен от съобщението на страните, не са оспорени и са влезли в законна сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във