Параграф22 Daily

§22 Новини

АС- Враца потвърди решение на ОИК – Борован за предсрочно прекратяване на пълномощият ана общински съветник

С Решение от 23 февруари 2016 г., постановено по административно дело № 68/2016 г. Административен съд - Враца потвърди Решение № 191 – МИ от 28 януари 2016 г. на Общинска избирателна комисия  - Борован, с което предсрочно са прекратени пълномощията на общински съветник в Общински съвет – Борован поради влязла в сила присъда за извършено престъпление от общ характер.

В хода на производството съдът извърши подробна и задълбочена проверка за наличието на твърдените в жалбата нарушения, както и анализ на приобщените към делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност и установи, че оспореното решение на ОИК е законосъобразно и като такова, следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

Решението може да бъде оспорено с касационна жалба чрез Административен съд Враца до Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във