Параграф22 Daily

§22 Новини

АССГ решава дали да отмени количествата по-скъп ток от ВЕИ

Административният съд на София - град решава дали да обяви за нищожно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което тя на 31 юли 2015 г. определя количеството електрическа енергия от ВЕИ, изкупуванo по преференциални цени. Делото е образувано по протест на Софийската градска прокуратура (СГП).

Това решение на КЕВР беше една от причините през септември 2015 г. национално представителните работодателски организации да подадат сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров. В него те изнесоха данни за подмяна на сайта на КЕВР на вече публикуваното решение. На 31 юли 2015 г. (петък) на интернет страницата на комисията е огласено решение с едни стойности, което след това е свалено и в понеделник е публикувано ново, в което количествата електрическа енергия от ВЕИ, изкупувани по преференциална цена, са доста по-високи, пише "Правен свят".

АССГ вече е обявил делото за решаване, след като по него са проведени две заседания. На последното - на 1 март, са разпитани двама служители на КЕВР, чиито показания разкриват, че в комисията най-малкото цари немарливост. От тях става ясно, че няма регламент и отговорност за публикуването на решенията на комисията на страницата ѝ в интернет.

Един от служителите на комисията обяснява, че първоначалното решение с по-малки количества енергия от ВЕИ, които се изкупуват на преференциални цени (публикувано на сайта на КЕВР на 31 юли) е просто "стар работен файл", а обявяването му на интернет страницата на комисията обяснява като "техническа грешка".

Пред съда говори първо И.А.А., 48-годишен, член на работната група по съставянето на оспореното решение на КЕВР. Попитан откъде на сайта на комисията  са се появили различни стойности за количеството енергия, изкупувана на преференциални цени, той отговаря: "Това е един стар работен файл. Файл, който беше изработен от работната група, който съответстваше на текста от първо четена на закона (Закона за енергията от възобновяеми източници, изменен чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетилата), който на 24 (юли 2015 г. – бел. ред.) промени съдържанието си". И следват обяснения, че ако е нямало промяна на второ четене в закона, това е щял да бъде вариантът на решението.

След това свидетелят заявява, че тези "работни цифри" не са намерили отражение в решението на комисията. На въпроса "Как се получи грешката?" И.А.А. отговоря така: "Получила се е техническа грешка при изпращане на файла от член на работната група, който при бързината на 31 юли 2015 г. - последният работен ден, е изпратен на главния секретар грешен работен файл, който не отговаря на подписаното решение от 31 юли 2015 г.".

Съдия Красимира Желева задава на И.А.А. един повече от логичен въпрос предвид факта, че по преписката в КЕВР няма друг доклад, освен този с по-ниските стойности, които преди това свидетелят е определил като работен файл отпреди изменението на ЗЕВИ. Каква е причината да предложите доклад с по-ниските стойности?, пита съдията. И получава следния отговор: "Практиката в комисията е такава, че по това решение беше изработена от мен таблица. Тази таблица тя беше раздадена на всички членове. Това са стойностите, които бяха гласувани от комисията в решението, но при техническото изработване е допусната техническа грешка. Докладът беше предложен за обсъждане във вида, който е по делото, но към него се представи таблицата с новите стойности, която виждате към моите обяснения по пр.пр. Колегата, който ползва тези данни на база тази таблица, той ги включи в негово решение". Т.е. освен "техническата грешка" с публикуването на 31 юли на работен файл" има и друга – при "техническото изработване" на доклада.

След като свидетелят настоява, че няма друг доклад, а просто към него е добавена таблица с новите по-големи количества енергия, които да се изкупуват на преференциални цени, съдът подчертава, че тази толкова ключова таблица не се цитира никъде в решението на КЕВР. "Колеги са допуснали техническа грешка и ние сме подписали този доклад с тези цифри, които не са верни и отговарят на първо четене на закона. Този доклад е в табличен вид, където по-лесно се интерпретира", гласи отговорът на свидетеля.

Прокурорът по делото държи да научи кой е допуснал първата техническа грешка – да публикува на сайта на КЕВР "работен файл". И пита още "Кой има задължението да изпрати решението на главния секретар и да се обнародва?". Ето как отговаря свидетелят: "В установения правилник на комисията към момента няма точно определен човек, който е длъжен това да го прави". А после допълва: "Началникът на всеки отдел или дирекция е този, който извършва контрол, но практиката е такава, че и друг човек може да изпрати на главния секретар файл за публикуване". И когато прокурорът го пита дали на някого е вменена отговорност да проверява дали това е верният вариант, И.А.А. казва: "В момента се прави промяна на устройствения правилник, където това ще бъде регламентирано конкретно".

Следващият свидетел, разпитан от съда, е IT специалистът на КЕВР – човекът, който физически е публикувал в петък едно решение, след това го е "свалил" от сайта, а в понеделник е обявил друго. Разпитът му е кратък. В него се твърди, че само главният секретар на комисията е пращал решения за публикуване на сайта на ведомството на експертите "Информационно обслужване".

За решението, видяло бял свят на сайта на КЕВР за кратко на 31 юли, разпитаният IT специалист казва: "Беше изпратено от главния секретар на 31 юли малко преди 17 ч. и в рамките на 10 минути го качих на сайта. След това вечерта късно след 21,30 ч. ми се обади главният секретар и каза, че има грешка и трябва да се махне това решение. Аз го махнах. В понеделник ми беше пратено ново решение и беше качено в сайта".

"Какво ви казаха като ви се обадиха?", пита съдия Красимира Желева. И получава следния отговор: "Решението трябва да бъде махнато от сайта без да ми обясни защо. На обяд ми прати друг файл. Нямам обяснение за промяната."

Обяснение нямат и бизнесът, и гражданите, на които изкупуваният на преференциални цени ток от ВЕИ, се отразява директно на сметките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във