Параграф22 Daily

§22 Новини

Атакуваха в Конституционния съд разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува 9 разпоредби от Закона за банковата несъстоятелност пред Конституционния съд. Част от тях се отнасят само за казуса с Корпоративна търговска банка, докато други въвеждат общи правила, съобщава "Лекс".

ВАдС иска от КС да обяви за противоконституционни § 5 - 8 от Преходни и заключителни разпоредби от Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, чл. 60а, ал.1 от Закона за банковата несъстоятелност, § 1,т.7 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност, § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата  несъстоятелност, чл.606, ал.1 - 3 от Закона за банковата  несъстоятелност и § 1, т.9 от Допълнителни разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност.

Адвокатският съвет анализира всяка от разпоредбите самостоятелно, като при някои намира няколко нарушения на Конституцията. Сред изтъкнатите аргументи са недопустимо обратно действие, противоречивост, неяснота, нарушение на принципа за равенство пред закона и други.

Същевременно ВАдС атакува и още един закон пред КС - този за хазарта, и промените, довели до одържавяването на лотарийните игри - подробности тук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във