Параграф22 Daily

§22 Новини

Атанас Палхутев бе избран за районен прокурор на Димитровград

Висшият съдебен съвет избра за втори мандат с  13 гласа „за” Атанас Христов Палхутев за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Димитровград. Другият кандидат в конкурсната процедура бе Антон Петков Иванов, прокурор в Районна прокуратура – Димитровград, който получи 7 гласа “за”.

Атанас Палхутев има над 16 години юридически стаж, от който над 13 години в органите на съдебната власт, като следовател и прокурор.

В изслушването си пред членовете на ВСС кандидатът отчете достиженията по време на настоящия му мандат, сред които значително намаляване броя на върнатите и спрените досъдебни производства срещу известен извършител; ефективното използване на „Електронния регистър за срочността на разследването, произнасянето от прокурор и задържането под стража“  и предприемане на мерки за срочното приключване на дела със задържани лица; подобряване дейността по отношение на предварителните проверки с цел недопускане за възлагане на допълнителни проверки по преписките след постъпването им за разрешаване по същество в прокуратурата; въведената  практика за личен контакт между жалбоподателите и дежурния прокурор за разясняване на процедурата и правомощията с оглед естеството на жалбата; въведеният  механизъм за периодичен контрол на сроковете на неприключените досъдебни производства, както и на възложените предварителни проверки.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Палхутев акцентира върху запазване и подобряване на постигнатите добри практики и въвеждането на нови. Той определя като основни направления и приоритетни дейности: екипния принцип на работа между прокурорите и разследващите органи; подобряване взаимодействието с оперативните служби на МВР и ДАНС; подобряване координацията и взаимодействието с другите правоохранителни,  правоприлагащи органи и контролни органи; активно сътрудничество с МВР в областта на превантивната дейност и противодействие на специфичните за района престъпления; ефективно използване капацитета на следствения отдел; засилване дейността по самосезиране на прокуратурата; подобряване качеството на внасяните актове с цел намаляване броя на върнатите дела и постановените оправдателни присъди; повишаване квалификацията на прокурорите и съдебните служители; подобряване обслужването на гражданите; популяризиране и разясняване работата на прокуратурата и активизиране на медийната политика.

Въпроси към кандидата зададе членът на ВСС Румен Боев във връзка с текучеството, нивото на компетентност на разследващите полицаи и натовареността на следователите.

Прокурор Палхутев бе подкрепен от Румен Боев, който се позова на преките си наблюдения от работата на кандитата при атестирането му като административен ръководител, успешният му мандат и подобряване състоянието и качеството на дейността на прокуратурата, въведените стандарти по отношение на бързите и незабавните производства, както и положителните констатации от извършената проверка от Окръжна прокуратура – Хасково. Членът на ВСС Елка Атанасова открои положителните качества и на двамата кандидати за длъжността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във