Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 10 съдии и повишиха в ранг трима магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  проведе периодично атестиране на Татяна Петрова – съдия в Административен съд – Пловдив, на Виктор Атанасов – съдия в Административен съд – Кърджали, на Анна Ненова-Вълканова – съдия в Софийския градски съд, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Проведено бе и извънредно атестиране на Галатея Ханджиева-Милева – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич, на Анна Александрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Добрич, Емил Николаев – съдия в Районен съд – Дулово, като прие комплексна оценка „много добра“.

Извънредно атестиране бе проведено и на Десислава Добрева, Людмила Цолова, Анжелина Христова-Борисова, и на Галина Иванова – съдии в Апелативен съд – София, за които е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място Силвия Георгиева – съдия в Софийския районен съд, в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, Неда Табанджова-Заркова – съдия в Софийския районен съд в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, и Евгения Мечева – съдия в Районен съд – Варна, в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във