Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха 7 обвинители, шестима получиха статут на несменяемост

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Моника Михайлова - Митова, Деница Янева-Сапунджиева и Марина Ненкова - прокурори в Софийска районна прокуратура; Албена Тараланска и Зоя Мананска – прокурори в Софийска градска прокуратура и прие комплексни оценки от атестирането им „много добра”. Прокурорите придобиха статут на несменяемост считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия уважи възражението на Марин Тодоров - прокурор в Районна прокуратура – Бургас срещу комплексната му оценка от атестирането, като определи оценка „5“ в част IV, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им“. След проведено атестиране и приета комплексна оценка „Много добра“, прокурор Тодоров придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе периодично атестиране на Таня Катрева - прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във