Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха девет съдии и повишиха в ранг седем магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Даниела Шанова - съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“. Колегията проведе извънредно атестиране на Виолета Магдалинчева-Клингова - съдия в Софийски градски съд, на Славка Димитрова и Елена Захова - съдии в Окръжен съд – Пловдив, на Петя Оджакова - съдия в Районен съд - Смолян, както и на Стоян Мутафчиев, Ивелина Мавродиева, и Иван Дечев - съдии в Районен съд – Бургас и на Мариана Маркова - председател на Районен съд – Сливница. За всеки от атестираните колегията прие комплексна оценка „много добра“.

С решение на СК са повишени Веселина Павлова - съдия в Районен съд - Оряхово, Гергана Симеонова - съдия в Районен съд - Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“; Асен Цветанов - председател на Районен съд - Раднево - на място в по-горен ранг „съдия в АС“; Весела Гълъбова-Илиева - зам.- административен ръководител на Районен съд - Варна и Наталия Лаловска - за.- председател на Софийския районен съд; Николай Стоянов и Димитрина Тенева - съдии в Районен съд - Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия определи дата за провеждане на изслушване на Мирослав Христов - председател на Районен съд - Силистра във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка от извънредно атестиране, и на Искра Трендафилова - съдия в Районен съд - Разлог, относно нейното възражение срещу изготвена комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във