Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха двадесет и девет съдии и повишиха в по-горен ранг четирима магистрати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Боряна Димчева Воденичарова и  Боряна Венциславова Петрова – съдии в Софийски районен съд; Страхил Николов Гошев – съдия в Районен съд – Дупница; Ирена Славова Аврамова – съдия в Районен съд – Харманли; Александрина Пламенова Дончева – младши съдия в Софийския градски съд  и прие, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Съдийската колегия проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на Тоничка Димитрова Кисьова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Окръжен съд – Смолян; Елена Живкова Попова – съдия в Специализирания наказателен съд; Даниела Петрова Попова и Цветелина Славчева Кържева – съдии в Софийски районен съд; Румяна Атанасова Танева и Анна Тодорова Трифонова  –  съдии в Окръжен съд – Стара Загора; Иванка Димитрова Дрингова-Каракашева – съдия в Окръжен съд – Варна; Атанас Дечков Христов – съдия в Окръжен съд – Стара Загора; Аделина Любенова Тушева – съдия в Окръжен съд – Монтана; Димитринка Емилова Купринджийска – административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих; Стела Иванова Тонева – съдия в Районен съд – Добрич; Калин Стефанов Кунчев – съдия в Районен съд – Бургас; Красимира Тончева Донева – административен ръководител-председател на Районен съд – Средец; Мадлена Иванова Желева, Ивайло Стоилов Младенов – съдии в Апелативен съд – София; д-р Иво Лъчезаров Дачев – заместник на административния ръководител-заместник председател на Апелативен съд – София; Кристиан Божидаров Петров – съдия в Окръжен съд – Перник; Светлана Георгиева Димитрова – съдия в Административен съд - София и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането  им  „Много добра“.

Съдийската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Валентин Тодоров Пушевски – съдия в Районен съд – Варна; Петрослав Волев Кънев, Радослава Николаева Качерилска и Мария Георгиева Шейтанова-Воденичарова – съдии в Софийски районен съд; Росина Николаева Дончева – съдия в Окръжен съд - София, който придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението, както следва:  Мариана Димитрова Шотева – административен ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик в ранг „съдия във ВКС и ВАС“; Мариана Костадинова Тодорова-Досева – съдия в Районен съд – Плевен в ранг  „съдия в АС“; Красимир Димитров Лесенски – съдия в Районен съд – Пазарджик в ранг „съдия в ОС“; Ани Борисова Георгиева – съдия в Районен съд – Тетевен в ранг „съдия в ОС“.

Съдийската колегия не прие предложените от Комисията по атестирането и конкурсите атестационни оценки на Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат (предварително атестиране) и Любка Емилова Голакова – съдия в Софийски градски съд (периодично атестиране), поради фактическа и правна необоснованост и върна преписките за преразглеждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във