Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Пламена Цветанова - заместник на главния прокурор при ВКП и на Ивайло Ангелов - следовател в Националната следствена служба, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост и на Илиян Банков - прокурор в СГП, като прие комплексна оценка „Много добра”. Считано от датата на вземане на решението магистратът придобива статут на несменяемост.

Периодично са атестирани Ивайло Петров - прокурор в СРП, Елена Станева-Кирова - зам.-окръжен прокурор на Враца, Андрей Андреев - прокурор в Спецпрокуратурата и Анита Димова - зам.-районен прокурор на Благоевград, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във