Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха няколко обвинители и повишиха на място в по-горен ранг един

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Мая Паскалева Ковачева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Ваня Стоянова Лаковска - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Валентина Константинова Огнева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна и Иван Димитров Иванов - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“ .  На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Недка Петрова Георгиева -прокурор в Районна прокуратура – Разград и Ваня Колева Баракова - Илиева - прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“. На основание чл. 196, т. 4 е проведено и едно извънредно атестиране на Соня Крумова Александрова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Шумен, като прие, на основание чл. 206, ал. 1, от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Георгиева Александрова - прокурор в Районна прокуратура - Харманли, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението и на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Светлана Костова Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие , на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” , с която прокурор Георгиева придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във