Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха обвинител, оспорил направената му оценка

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Венислава Йончева-Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка от периодично атестиране – „Много добра“ с цифрово изражение 4,61. Тя изрази несъгласие с оценки „4“ по критериите в Част IV, т. 1 „Правни познания и умения за прилагането им“ и част IV, т. 2 „Умение за анализ на правно-релевантни факти“, като следва те да бъдат завишени.

Колегията уважи частично възражението й като определи оценка „5“ в част IV, т. 2 „Умение за анализ на правно-релевантните факти“. На основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ тя е периодично атестирана с комплексна оценка от атестирането „Много добра" и цифрово изражение 4,81.

Facebook logo
Бъдете с нас и във