Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха осем прокурори и следователи и повишиха на място в по-горен ранг петима прокурори

Прокурорската колегия прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Диана Георгиева Динкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придоби статут на несменяемост, считано от датата на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николай Михайлов Манихилов,  Димитър Божинов Ралев, Иван Димитров Колев, Иван Серафимов Ячев– следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив; Евгения Тихомирова Деянова – прокурор в Специализираната прокуратура; Владислав Любомиров Андреев – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решението, Прокурорската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши на място в по-горен ранг Емил Велков Петров – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура; Антоанета Георгиева Панчева – прокурор в Софийска районна прокуратура; Николинка Георгиева Обретенова – прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян; Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура – Девин; Бригита Пламенова Байрякова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив;

Прокурорската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София и прие на основание, чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането ѝ  „Много добра“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във