Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха петима прокурори и двама следователи и повишиха в ранг деветима магистрати

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Виолета Танева Желева – прокурор в Софийска районна прокуратура; Йордан Стоянов Ангелов – прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. Колегия прие комплексна оценка „Добра“ на Красимира Христева Неделчева – прокурор в Районна прокуратура – Перник, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

На основание, чл. 196, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Марияна Методиева Кожухарова – прокурор в Районна прокуратура – Дупница; Петя Илиева Петкова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана; София Стефанова Ангелова и Румяна Иванова Лозанова – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив и прие на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им„Много добра“.

Прокурорската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Любомир Тодоров Мирчев – прокурор в Софийска градска прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нина Стефанова Янева – прокурор в Софийска градска прокуратура; Станчо Костадинов Станчев – прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян; Делчо Стоянов Лавчев – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково; Галина Николова Минчева – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна; Мария Цветанова Георгиева – районен прокурор на Районна прокуратура – Никопол; Весела Веселинова Младенова – прокурор в Районна прокуратура – Радомир; Росица Недялкова Ранкова – прокурор в Районна прокуратура – Перник; полк. Светослав Димитров Йосифов – военен следовател във Военно.окръжна прокуратура – Пловдив; Евдокия Димитрова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във