Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха шестима магистрати и повишиха на място в по-горен ранг един прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Йова Стоилкова Петрова – прокурор в Окръжна прокуратура – София и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането ѝ „Много добра“.

Проведено бе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Димитрина Николова Стоева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна; Петър Божидаров Белчев – прокурор в Софийска районна прокуратура; Анна Георгиева Панталеева – прокурор в Районна прокуратура - Бургас, като Прокурорската колегия прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Велислава Владимирова Патаринска  – прокурор в Районна прокуратура – Бяла и комплексна оценка „Добра“ на Емилия Жекова Балева – прокурор в Районна прокуратура – Велинград, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „прокурор в апелативна прокуратура“ бе повишена Венислава Пламенова Йончева – прокурор в Районна прокуратура – Русе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във