Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха трима обвинители, един се сдоби със статут на несменяемост

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), предварително атестиране на Таня Георгиева Александрова - прокурор в Районна прокуратура – Харманли, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Кристина Йорданова Боева - прокурор в Районна прокуратура – Варна, като прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра", като на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Кристина Йорданова Боева придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ и извънредно атестиране на Бисер Игнатов Ковачки - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Перник и Валентин Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Сливен, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във