Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха трима прокурори и един следовател и повишиха на място в по-горен ранг четирима обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Яница Николова Колева -  прокурор в Районна прокуратура – Сливен, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Илиян Георгиев Точев и Димитър Цветанов Хаджийски – прокурори в Софийска градска прокуратура, Боянка Любенова Младенова – прокурор в Софийска районна прокуратура и Мария Делкова Махмудова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Считано от датата на вземане на решение, Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, Божидара Евгениева Ганева-Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура, Стойко Иванов Иванов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово, Ангел Атанасов Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Мария Георгиева Шапкова – прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев

Facebook logo
Бъдете с нас и във